ANUNȚ CONCURS

                                                                               MINISTERUL  EDUCAȚIEI  ȘI CERCETĂRII INSPECTORATUL  ȘCOLAR  JUDEȚEAN  TELEORMAN LICEUL   TEHNOLOGIC   NR.1   ALEXANDRIA Şos. Turnu  Măgurele, nr.1-3, cod 140003 Telefon 0247312181   Fax 0247312181/0247312989 http://www.liceul-tehnologic-nr1-alexandria.ro Nr. 5059 / 28.10.2020 A N U N Ț PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR  DE ADMINISTRATOR FINANCIAR II/CONTABIL ȘEF, PEDAGOG ȘCOLAR, PAZNIC PE DURATĂ NEDETERMINATĂ                Având în vedere: – Art.30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu […]