Proiecte si programe

  • proiectul PHARE TVET 2004-2006 în valoare de 500 000 euro prin intermediul căruia la Grupul Şcolar Tehnic/ Liceul Tehnologic Nr.1 Alexandria s-a realizat reabilitarea integrală a atelierului şcolii şi modernizarea acestuia prin recompartimentare cu zidărie, tâmplărie din PVC cu geamuri termopan, instalaţie de încălzire cu centrală proprie, instalaţie electrică nouă, dotarea cu maşini unelte şi echipamente moderne pentru atelierul auto, pentru atelierul mecanic şi un laborator modern de gastronomie. De asemenea în cadrul acestui proiect a fost dotată şcoala cu un laborator informatizat, cu server propriu şi alte echipamente moderne de predare învăţare.
  • un alt proiect în care a fost angrenat Grupul Şcolar Tehnic/ Liceul Tehnologic Nr.1 Alexandria a fost cel de reabilitare a căminului internat, proiect derulat prin Banca Mondială si a cărui valoare a fost de 220 000 euro. În cadrul proiectului s-a reabilitat căminul prin recompartimentarea spaţiilor de cazare cu 4 locuri pe cameră, făcând posibilă cazarea a 100 de elevi (40 fete, 60 băieţi), elevi care se bucură de condiţii decente de cazare cu paturi noi, mobilier nou, tâmplărie nouă, instalaţie electrică nouă, instalaţie de încălzire, grupuri sanitare moderne, duşuri cu cabine individuale, oficiu pentru pregătirea hranei cu echipamentele necesare (aragaze, frigidere), sală de mese.
  • În perioada 2010-2012 liceul a fost partener în proiectul Leonardo 2010-1-FR1-LEO04-14413 Label Enterprises alături de instituții din Franța (coordonator): The Regional Federation of MFR Aquitaine – Limousin, Polonia: NGO SFERA, Italia: CIOFS-FP și Belgia: CEFA IXELLES-SCHAERBEEK.  Pima ţară gazdă a fost România, reprezentată de Liceul Tehnologic Nr.1  Alexandria, acesta având onoarea de a găzdui în intervalul 27 februarie – 4 martie 2011, un număr de 34 participanţi din cele 4 ţări.
  • Alături de alte 100 unităţi de învăţământ din ţară, Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria a fost membru în reţeaua partenerială a proiectului „Parteneriate active şcoală-întreprindere pentru îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale – PAŞII FPI”.
    Proiectului a fost implementat încă din septembrie 2010, perioada finală de integrare fiind iunie 2013. Acesta a fost  cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”. Evenimentul “Săptămâna PAŞII FPI” a fost lansat la începutul lunii aprilie,la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria având loc o masă rotundă cu tema – ”Importanţa parteneriatelor în formarea profesională”. La acest eveniment au participat invitaţi din partea I.S.J. Teleorman, agenţi economici, reprezentanţii Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ai unităţilor de învăţământ profesional.
  • un alt proiect în care a fost angrenat Liceul Tehnologic Nr.1 Alexandria este Youth in Action project, Action 1.3 – Youth Democracy Projects,Empowering Youth Participation in EU” CY-13-06-2012-R3, cu participarea a câte 2 organizaţii de tineri din urmatoarele ţări: Cipru, Grecia, Lituania, Italia şi România. În perioada 1.3.2013 – 31.1.2014, în cadrul programului Youth in Action, liceul a fost reprezentat de 4 elevi (Băloi Marius, Stăncioi Dorel, Petre Ionuț și Mogoș Mihaela).
  • În anul școlar 2014-2015 liceul a fost implicat în derularea proiectului POSDRU: „Prevenirea abandonului şcolar şi oferirea unei a doua şanse pentru cei care au parasit timpuriu şcoala” ID 140564, beneficiar ISJ Teleorman, în cadrul căruia au avut loc activități de formare pentru nivel secundar inferior în specializările Turism si alimentație (anul III și anul IV) și Mecanică (anul III și anul IV), precum și activități de combatere a absenteismului și abandonului școlar (componenta preventivă)
  • În prezent liceul este partener în proiectul AZI ELEV, MÂINE ANTREPRENOR – O CARIERĂ DE SUCCES POSDRU/175/2.1/S/150026, beneficiar Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism ”Dumitru Moțoc” Galați. Proiectul este selectat în cadrul POSDRU 2007-2013, AP 2: “Corelarea învățării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, DMI 2.1: „Tranziţia de la şcoalǎ la viaţa activǎ”, fiind cofinanţat din Fondul Social European cu asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 5.088.953,80 lei, şi se implementează în perioada 11.02.2015-10.12.2015.